Javoříčko

Historie

První písemná zmínka o Javoříčku pochází z roku 1348. V průběhu své existence několikrát změnila své jméno, byla nazývána například Javorica, Javorov nebo Javoří (Jaworzie, Jaborzi). Nedaleko Javoříčka stával kdysi hrad Špránek, ten společně s Javoříčkem vystřídal několik majitelů. Dále pak v letech 1464–1538 patřila vesnice panství v Bílé Lhotě.

Roku 1875 zde byla založena obecná škola jak pro Javoříčko, tak pro obce Březina a Veselíčko. V roce 1928 začala stavba silnice Slavětín – Javoříčko – Střemeníčko a v obci byla zavedena elektřina. Rokem 1938 byly objeveny Javoříčské jeskyně a 15. května 1939 byly otevřeny pro veřejnost. Téhož roku byla též postavena silnice mezi Javoříčkem a Veselíčkem.

Za čtyři roky (2011-2014) se podařilo zrealizovat opravdu ambiciózní projekt, jehož výsledkem je v současné době atraktivní turistické zázemí s multifunkčním přírodním areálem. Zde si můžete prohlédnout fotky z kompletní rekonstrukce školy včetně přilehlého areálu.

Vypálení obce

Současné malé osídlení je pozůstatkem velké osady, kterou 5. května 1945 srovnalo se zemí přepadové komando SS z nedalekého hradu Bouzov, na akci se podílela také jednotka Schutzpolizei z Litovle. Motiv není dodnes zcela jasný, důvodem pro vypálení obce a povraždění téměř všech mužských obyvatel mohlo být krátké bojové střetnutí s partyzánskou skupinou Jermak-Fursenko z předchozího dne a podezření, že ruští partyzáni mají právě v této obci svou základnu. Jiným důvodem mohla být pomsta za dřívější vraždu Hildy Viktorinové a jejích dětí Hannelore a Manfreda na hájovně poblíž Javoříčka. Tu dne 9. dubna 1945 spáchali dva členové partyzánské skupiny Jermak-Fursenko, kteří se domnívali, že je Hilda Viktorinová chce jako Němka zradit, ačkoli jim sama nabídla pomoc a několik měsíců je skrývala na hájovně.

Vesnice byla obklíčena v devět hodin ráno, hospodářská stavení byla vyrabována a vojáci pomocí pancéřových pěstí a fosforových granátů postupně zapálili všechny budovy kromě kapličky a školy. Přitom také popravili všechny muže starší 15 let, které dopadli. O život jich přišlo celkem 38, naživu byl ponechán pouze nejstarší obyvatel vesnice, údajně proto, aby dosvědčil, že se jedná o pomstu za spolupráci s partyzány. SS-mani vyhnali ženy a děti směrem k Veselíčku. Kolem jedné hodiny odpoledne byla vražedná akce skončena a jednotka SS se vrátila na Bouzov. Mrtvoly zastřelených byly postupně nalézány mimo obec, pohřbeny byly až 7. května.

Od roku 1955 je zde zřízeno pietní místo Památník obětí druhé světové války vzpomínající na tuto událost.

Památník obětem II. světové války v Javoříčku

Památník byl zbudován jako pietní místo při příležitosti 10. výročí vypálení Javoříčka. Pietní místo je tvořeno obdélníkovou plošinou z hladkých kvádrů. Dominantní část památníku představuje sousoší Vítězství. Sousoší, skupina šesti osob (mladý muž s kladivem, mladá žena s obilnými klasy a srpem, starší žena v šátku a malý chlapec, muž s praporem zakončeným pěticípou hvězdou, žena s ratolestí v rukou) v nadživotní velikosti, dosahuje přibližně výšky 500 cm.

Před sousoším je žulová deska se jmény obětí a s křížem a růžencem, pod ním je černá deska s nápisem „SPOLEČNÝ HROB 38 MUŽŮ ZASTŘELENÝCH DNE 5. 5. 1945 NĚMECKOU JEDNOTKOU SS&https://www.javoricko.cz/wp-content/cache/background-css/www.javoricko.cz/?wpr_t=17207804028220;. Mimo hlavní obdélníkovou plošinu, ale v její těsné blízkosti je menší pomníček z krasového vápence připomínající zničení osady.

Javoříčko,javoříčko památník,javořičská jeskyně | areál nové javoříčko | https://www. Javoricko. Cz/javoricko/

Javoříčské jeskyně

Veřejnosti přístupné Javoříčské jeskyně se nacházejí na střední Moravě, asi 10 kilometrů západně od Litovle. Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. Jeskyně vynikají překrásnou krápníkovou výzdobou.

Lokalizace, vznik a charakter jeskyní

Jeskyně se nacházejí v ostrůvku devonských vápenců v masívu vrchu Špraněk (538 m n.m.), jenž je součástí Národní přírodní rezervace Špraněk a nachází se jihozápadně od obce Javoříčko. Podzemní prostory byly vytvořeny tokem (přesněji řečeno paleotokem) potoka Špraňku. Geneze některých částí nicméně zůstává dodnes mírně nejasná, zatím převládá názor, že východní větev tzv. Jeskyní Míru byla patrně vytvořena paleotokem dnešního Březinského potoka.

Podzemní prostory v délce přes 4000 m a denivelaci přes 60 m jsou uspořádány patrně do tří pater se zhruba čtyřicetimetrovým rozdílem nadmořských výšek. Tento rozdíl výšky jednotlivých pater souvisí se změnami erozních bází toku Špraňku v jednotlivých obdobích vývoje jeskyní, kdy tok postupně poklesal do nižších úrovní, čímž jeho vody opouštěly výše položená patra a stěhovaly se do pater nižších. Takto vznikly dnes známá patra jeskyní. Horní patro je tvořené největšími prostorami s nejkrásnější krápníkovou výzdobou, vedou jím návštěvnické trasy o délce 460/788 m. Bohatost krápníkové výzdoby vyniká zejména ve dvou mohutných prostorách – Suťovém dómu a Dómu Gigantů, jakož i v tzv. Pohádkových jeskyních. Kromě nejběžnějších typů krápníkové výzdoby, která místy dosahuje úctyhodných rozměrů (celý starý název Dómu Gigantů byl Dóm gigantických krápníků), je zde bohatý výskyt i tzv. heliktitů. Nejznámějším krápníkovým útvarem a symbolem jeskyní je přes 2 metry vysoká sintrová záclona. Střední patro se vyznačuje obecně prostorami menšími, mnohdy značně zahliněnými, prakticky bez krápníkové výzdoby. Obě patra jsou spojeny 40 m hlubokými propastmi.

Jelikož na středním patře jsou rovněž známy propasti, směřující do hloubky pod střední patro, je zřejmé, že zde existuje ještě patro spodní. Pro to také svědčí jednak paralela s geologickým vývojem jeskyní Moravského krasu, především pak existence známého aktivního ponoru potoka Špraňku pod tzv. Zkamenělým zámkem, kde se část vody potoka ztrácí do podzemí a musí někudy odtékat – a to právě oním zatím hypotetickým spodním patrem. U něj se ale předpokládají spíše malé rozměry chodeb, které budou směřovat směrem k ponorům u propastí Pod smrkem v údolí pod obcí Javoříčko a pak dále ke známým vývěrům u Mladče. Součástí tohoto spodního patra pak jsou patrně i některé prostory ve dnes známé jeskyni ve Zkamenělém zámku.

Areál v přírodě,
kde načerpáte energii.

Napište nám | Rezervace

Nové javoříčko

Javoříčko,javoříčko památník,javořičská jeskyně | areál nové javoříčko | https://www. Javoricko. Cz/javoricko/

Javoříčko

Javoříčko patří mezi atraktivní turistické cíle v Olomouckém kraji. Máte zde možnost navštívit místní muzeum, krasové jeskyně nebo nedaleký hrad Bouzov
Javoříčko,javoříčko památník,javořičská jeskyně | areál nové javoříčko | https://www. Javoricko. Cz/javoricko/

Velké parkoviště

Velkoplošné parkoviště, kde můžete zanechat své auto a trávit čas v našem areálu nebo navštívit okolní přírodu a turistická místa.
Javoříčko,javoříčko památník,javořičská jeskyně | areál nové javoříčko | https://www. Javoricko. Cz/javoricko/

Bistro s venkovním posezením

Výčepní zařízení, přípravna občerstvení, venkovní pergola s kapacitou 60 osob a altán s udírnou a výdejním pultem.
Javoříčko,javoříčko památník,javořičská jeskyně | areál nové javoříčko | https://www. Javoricko. Cz/javoricko/

Dětské hřiště

Zázemí pro vaše děti v příjemném prostředí s krásnou okolní přírodou.
Javoříčko,javoříčko památník,javořičská jeskyně | areál nové javoříčko | https://www. Javoricko. Cz/javoricko/

Krásná příroda

Na pozemku přiléhajícím ke škole byla pro relaxaci vybudována volně přístupná okrasná zahrada s jezírkem.